Pracuję z parami i osobami, które:


chcą przyjrzeć się temu jak funkcjonują w związku, oraz swojej relacji z partnerem, ponieważ:
 

Psychoterapia psychoanalityczna par

Z mojego doświadczenia terapeutycznego wynika, że duża część pacjentów poszukujących pomocy psychoterapeutycznej szuka specjalisty z powodu zaburzonych relacji partnerskich.

Małżeństwo, w odróżnieniu od innych związków partnerskich, opiera się na wiążącej i trwałej umowie dotyczącej wspólnego życia i jest to czymś innym niż zaspokojeniem chwilowej potrzeby, czy krótkotrwałym spotkaniem dwojga obcych ludzi. Dopóki umowa nie zostaje rozwiązana jest wiążąca. Jej zerwanie nie może być skutkiem chwilowej zmiany nastroju, ale wymaga głębokiego rozważenia.

Intymny związek dwojga ludzi wymaga, jak żaden inny, poczucia tożsamości, stabilności, autonomii i dojrzałości. Oczekiwania partnerów wobec siebie dotyczą głębokiego rozumienia i rzeczywistego wspierania własnego rozwoju.

W zdrowym związku partnerzy odnoszą korzyści z płynnej równowagi między zachowaniami, które niosą rozwój i takimi, którą niosą zastój, cierpienie.

Dobrze funkcjonująca para to taka, która jasno określa się zewnętrznie /relacje małżonków muszą jasno odróżniać się od każdego innego związku/ i wewnętrznie /para musi zachowywać wyraźne różnice i respektować jasne granice między sobą/. Zachowania „dziecinne” i „dorosłe” nie powinny być w spolaryzowany sposób rozdzielone między partnerów; każdy z partnerów powinien być równorzędnym członkiem zespołu.

Małżeństwo jest procesem, co jest sprzeczne z ideą statyczności i iluzją „i żyli odtąd długo i szczęśliwie”. Każdy etap w małżeństwie przynosi typowe i całkowicie normalne kryzysy, a walka o ich adekwatne przezwyciężanie utrzymuje małżeństwo przy życiu. Zjawiska patologiczne pojawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy para unika tych normalnych i niezbędnych dla dojrzewania kryzysów.

W terapii chodzi o to, by pomóc parze przełamać stagnację, aby związek mógł rozwinąć taką dynamikę, która pozwoli partnerom być zdolnym do podejmowania decyzji. Terapia powinna prowadzić do wyjaśnienia wzajemnych relacji.

 

Formy pracy

Konsultacje – spotkania poświęcone wstępnej diagnozie i wybraniu odpowiedniej formy pracy.

W przypadku par spotykam się indywidualnie z każdą z osób, potem ma miejsce wspólna konsultacja. Konsultuję też tylko jedną osobę z pary, gdy druga nie jest zdecydowana na podjęcie pracy.

Mediacje dla związków – cykl spotkań, które odbywają się najczęściej raz w tygodniu i służą pracy nad rozwiązaniem ściśle określonego problemu /określona ilość spotkań/.

Długoterminowa terapia par – systematyczne spotkania, na których ma miejsce psychologiczna praca nad wieloma aspektami związku w celu jego pogłębienia, lepszego wzajemnego rozumienia się, zwiększenia satysfakcji.

Psychoterapia indywidualna – systematyczna praca nad różnymi aspektami psychiki i osobowości, której celem jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego i wzrost świadomości samego siebie. 

Kim jestem


Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym, superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Moje wieloletnie doświadczenie kliniczne obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą, ale przede wszystkim z dorosłymi. Pracuję w gabinecie prywatnym nieprzerwanie od roku 1991 konsultując i pomagając terapeutycznie parom /małżeństwom/ i osobom indywidualnym.

W pracy kieruję się zasadami i standardami European Federation of Psychoanalytical Psychotherapy, którego członkiem jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Jestem współautorem książki: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Autorem programów zajęć i nauczycielem akademickim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, gdzie uczyłem studentów podstaw pomagania i psychoterapii.

Superwizuję pracę terapeutów i zespołów terapeutycznych. 

Kontakt

Zapraszam do telefonicznego lub mailowego ustalenia terminu konsultacji.

Pracuję również online.

Adres gabinetu: Jarosław Zieliński Gdynia ul. Legionów 17B/4


Wyświetl większą mapę

Telefon: 509 682 622          e-mail:jarekzielinski@post.pl